خانه - بایگانی برچسب: ایرلاین های ترکیه

بایگانی برچسب: ایرلاین های ترکیه

مهر, ۱۳۹۷

  • ۹ مهر

    آشنایی با ایرلاین سان اکسپرس

    آشنایی با ایرلاین سان اکسپرس

    در سال ۱۹۸۹ و در نتیجه همکاری های دوجانبه لوفت هانزا و ترکیش ایرلاینز راه اندازی شد. در سرآغاز این ایرلاین با یک تصعید (فراکفورت-آنتالیا) جد می کرد، اما به تدریج شبکه پروازی خود را مکنت و انقباض داد و اکنون به جملگی دنیا تصعید پیچاپیچ دارد. دفتر اصلی این ایرلاین در شهر آنتالیا ترکیه قرار دارد و باند آنتالیا و مطار نوار عدنان پاره پاره ازمیر قطب های اصلی این هواپیمایی هستند. در حال …