خانه - بایگانی برچسب: قلعه آلانيا

بایگانی برچسب: قلعه آلانيا

مهر, ۱۳۹۳

  • ۱۸ مهر

    قلعه آلانیا (Castle of Alanya) | آلانیا

    قلعه آلانیا تور ترکیه

    قلعه آلانیا (Castle of Alanya) مهم ترین مکان گردشگری شهر آلانیاست. این قلعه از دوران سلجوقی باقیمانده است و تا به امروز از آن حفاظت شده است. در سال ۱۲۲۵ در محل خرابه های قلعه روم ، به دستور سلطان سلجوقی علاء الدین کیقباد این قلعه جدید ساخته شده است. قلعه آلانیا دارای ۳ ردیف حصار می باشد از قلعه های درونی و بیرونی تشکیل یافته است . قلعه قرون وسطی با سه دامنه از دیوار، …